20210728_175357.jpg

wazne kontakty

My Dad - Moj Tata Lukasz 

Kontakt tel do Anglii : kierunkowy 0044 lub +44
+447778999452

 

Babcia - Grandmom - Maria 

Telefon do babci  :
05041851514 Polski nr tel